Proje bütçenizi kurum birim fiyatları ile belirleyin. Piyasa birim fiyatları ile karşılaştırmalar yaparak keşif tutarını hassas biçimde belirleyin. Proje teknik şartnamesi, mahal listeleri, keşif tablolarını hazırlayın.